Tervetuloa SusPack -hankkeen loppuseminaariin – Welcome to SusPack Final Event

Keväällä 2022 Erasmus+ ohjelmassa Marttaliiton ja italialaisen kuluttajaliiton ADOCin kanssa yhteistyössä toteutetussa SusPack-hankkeessa pilotoitiin koulutusta, jossa yhteensä kaksikymmentä suomalaista ja italialaista kuluttajaa pääsivät tutustumaan tuoretuotteiden ja takeaway-elintarvikepakkausten kestävyyteen ympäristön, kuluttajien ja yritysten näkökulmasta. Verkkokurssin sisältö suunniteltiin yhteistyössä suomalaisten ja italialaisten kanssa ja luennoitsijoina toimivat pakkausalan tutkijat ja asiantuntijat.

In the spring of 2022, the SusPack project funded by Erasmus+ program piloted a training, where a total of twenty Finnish and Italian consumers got to learn about the sustainability of fresh produce and takeaway food packaging from the perspective of the environment, consumers and companies. The content of the online course was designed in cooperation with PTR, Finnish Martha organization and Italian ADOC – National Association for Defense and Consumer Orientation, and the lecturers were researchers and experts in the packaging industry.

Tuoreen ruuan ja takeaway-annosten pakkausten perustehtävien lisäksi kurssilla käytiin läpi myös kiertotalouteen liittyviä perusasioita sekä miten pakkauksen kestävyyttä arvioidaan. Koulutuksen päätteeksi katsottiin tulevaisuuteen, eli mihin suuntaan pakkauksia ollaan kehittämässä ja miten globaalit megatrendit vaikuttavat pakkauksille asetettaviin vaatimuksiin.

In addition to the basic functions of fresh food and takeaway packaging, the training also covered basics of circular economy and how to evaluate sustainability in packaging. At the end of the training, we looked to the future, that is, in which direction packaging is being developed and how global megatrends will affect the future requirements for packaging.

Osallistu tiistaina 29.11.2022 klo 11-13 järjestettävään webinaariin kuulemaan millaisia kokemuksia saimme hankkeesta. Ilmoittautua voit tästä linkistä.

Sign in the webinar organized on Tuesday 29 November 2022 from 11 am to 1 pm (UTC+2 Helsinki Time) to learn what kind of experiences we got from the project. Sign in to participate here.