Kestävää elintarvikepakkaamista käsittelevä SusPack-koulutus käynnistyi

SusPack-koulutuksessa esitellään kuluttajille vaihtoehtoisia tuoretuotteiden ja takeaway-annosten pakkaustapoja ja arvioidaan niiden kestävyyttä.

Takeaway ruokailun yleistymisen myötä moni kuluttaja tuskailee kasvavaa pakkausmateriaalien määrää. Millainen pakkaus olisi sekä tuotteen käyttömukavuuden että ympäristön kannalta paras vaihtoehto? Näitä asioita pohditaan yhdessä suomalaisten ja italialaisten kuluttajien kanssa huhtikuussa 2022 alkavassa SusPack-verkkokoulutuksessa.

Erasmus+ ohjelmassa toteutettavassa SusPack-hankkeessa pilotoidaan koulutusta, jossa yhteensä kaksikymmentä suomalaista ja italialaista kuluttajaa pääsevät tutustumaan tuoretuotteiden ja takeaway-elintarvikepakkausten kestävyyteen ympäristön, kuluttajien ja yritysten näkökulmasta. Verkkokurssin sisältö on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten ja italialaisten kanssa ja luennoitsijoina toimivat pakkausalan tutkijat ja asiantuntijat.

– Koulutuksessa käydään läpi tuoretuotteiden ja takeaway-ruuan pakkaamiseen liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi kerromme, mitä pakkauksille tapahtuu käytön jälkeen, kertoo kurssin suunnittelusta vastannut Package Testing & Researchin toimitusjohtaja Virpi Korhonen.

Kurssilla käydään myös läpi kiertotalouteen liittyviä perusasioita sekä miten pakkauksen kestävyyttä arvioidaan. Kurssin päätteeksi katsotaan tulevaisuuteen, eli mihin suuntaan pakkauksia ollaan kehittämässä ja miten globaalit megatrendit vaikuttavat pakkauksille asetettaviin vaatimuksiin.

– Ennen ensimmäistä koulutuskertaa toteutimme kurssin kyselyn pilottikurssimme osallistujalle, puolet oli Suomesta puolet Italiasta. Oli mielenkiintoista oppia kulttuurien välisistä eroista osallistujamaiden välillä, sanoo Korhonen. – Kun pyysimme kuluttajia kuvailemaan kestävän pakkauksen ominaisuuksia, suomalaiset korostivat uusiutuvia raaka-aineita ja ruokahävikin minimointia, kun taas italialaisten painottivat biohajoavuutta ja ympäristömerkintöjä. Kierrätettävyys oli molemmissa kulttuureissa ykkösasia, Korhonen kertoo.

SusPack-koulutus toteutetaan viitenä koulutuskertana, joihin sisältyy kaikkiaan 14 tuntia opetusta. Ensimmäiset kaksi kertaa sekä viimeinen eli viides kerta toteutetaan siten, että suomalaiset ja italialaiset osallistuvat omina ryhminään. Kolmas ja neljäs kerta toteutetaan yhteisryhmissä eli kaikki 20 osallistujaa ovat luennoilla läsnä. Osallistujille annetaan koulutuksen aikana tehtäviä sekä osallistutetaan keskusteluun.

SusPack-hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoisuutta tuoretuotteiden ja takeaway-elintarvikepakkausten kestävyydestä. Yhteishankkeen tavoitteena on edistää ajatustenvaihtoa ja siirtää tutkittua ja hyödyllistä tietoa pakkausten kestävyydestä, hyväksyttävyydestä ja käyttökokemuksista Suomen ja Italian välillä. Hankkeen koordinoinnista vastaa italialainen kuluttajajärjestö ADOC ja Suomesta hankkeessa mukana ovat Marttaliitto ja Package Testing & Research.

Koulutusmateriaali julkaistaan pilotin jälkeen hankkeen kotisivuilla https://www.sus-pack.eu/. SusPack-hanketta ja sen tuloksia esitellään Suomessa PacTec messuilla 19.5.2022 klo 10 alkavassa puheenvuorossa.