SusPack-hankkeen koulutusmateriaalit nyt saatavilla

Kestävää ruokapakkaamista käsitelleen SusPack-koulutuksen materiaalit ovat nyt ladattavissa hankkeen sivuilta. Materiaali sisältää luentokalvot, yhteenvedon ja Marttojen laatiman suomenkielisen kalvosarjan.

Keväällä 2022 EU:n Erasmus+ ohjelmassa Marttaliiton ja italialaisen kuluttajaliiton ADOCin kanssa yhteistyössä toteutetussa SusPack-hankkeessa pilotoitiin koulutusta, jossa yhteensä kaksikymmentä suomalaista ja italialaista kuluttajaa pääsivät tutustumaan tuoretuotteiden ja takeaway-elintarvikepakkausten kestävyyteen ympäristön, kuluttajien ja yritysten näkökulmasta.

Howspace-ympäristössä toteutetun verkkokurssin sisältö suunniteltiin yhteistyössä suomalaisten ja italialaisten kanssa ja luennoitsijoina toimivat pakkausalan tutkijat ja asiantuntijat. Kurssi koostui seuraavista teemoista, joiden esitysmateriaalit ovat ladattavissa täältä: https://www.sus-pack.eu/resources/

    PRE-SURVEY

    1. FRESH FOOD PACKAGING

    2. TAKEAWAY PACKAGING

    3. SUSTAINABLE FOOD PACKAGING

    4. FUTURE OF FOOD PACKAGING

    5. CONCLUSIONS AND DISCUSSION OF THE LEARNINGS

    POST-SURVEY

Kurssin sisällöistä laadittiin myös yhteenveto ja suomenkielinen kalvosarja:

PROJECT HANDBOOK: Sustainable fresh food packaging: Highlights and lessons learned from the SusPack project

SUOMENKIELINEN KALVOSARJA: Vastuulliset ja kestävät elintarvikepakkaukset


Mitä opimme?

Maakohtaisella kierrätysinfrastruktuurilla on suuri vaikutus elintarvikepakkausraaka-aineiden valintaan. Toisaalta kierrätysinfrastruktuurin kehittymistä ohjaavat pakkausteollisuuden keskittyminen ja uusien materiaalien kehittäminen.

Italia on biohajoavien/kompostoituvien biopohjaisten muovien teollisen kehityksen kehto, alan merkittävimmät toimijat ovat Italiassa. Italiassa kompostointi/teollinen kompostointi on vallitseva ruokapakkausten hävitystapa. Toinen ääriesimerkki on Suomi, jossa kartonki- ja pakkausteollisuuden vahva integraatio on vaikuttanut kartonginkierrätysinfrastruktuurin kehittymiseen.

Tämä selittää osaltaan myös suomalaisten ja italialaisten kuluttajien näkemysten välisiä eroja kestävästä pakkaamisesta. Toimiva ja vaivaton kierrätys on kuluttajalle merkittävässä roolissa osana kestävää arkea.

Kierrätysinfrastruktuurin kehittäminen on avainasemassa, jos halutaan vahvistaa kuluttajien osallisuutta ja osallistumista pakkausmateriaalien kierrätykseen kiertotalouden edistämiseksi.


Hankkeemme tärkeimmät opit olivat:

● Pakkauksen kestävyys on kuluttajille moniulotteinen ja tekninen käsite. Kaupan ja elintarviketeollisuuden tulee valita kestävimmät pakkausratkaisut huomioiden tuotteen koko elinkaari ja logistiikka. Kaupan ja elintarviketeollisuuden tulee viestiä näistä valinnoista selkeästi kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi.

● Pakkausmateriaalien uusiutuvuus ja kierrätettävyys ovat kuluttajille vaikeita käsitteitä varsinkin takeaway-pakkaamisessa, koska yhä moni pakkaus päätyy sekajätteeksi. Pakkauksen elinkaaren ja tuotteen säilyvyyden huomioiva hiilijalanjälkimerkintä voisi olla ymmärrettävämpi päätöksenteon tueksi.

● Uusien vastuullisuusmerkintöjen kehittäminen vaatii yhteistyötä kaupan ja elintarviketeollisuuden kesken. Vastuullisuusmerkintöjen tulee helpottaa kuluttajien arkea tukemalla sekä lajittelua että kierrätystä. Merkintöjen tulee olla vakiomuotoisia ja keskenään vertailukelpoisia.

● Biomuovin käsitettä tulee selventää kuluttajille, jotta he osaisivat lajitella pakkaukset oikein ja oppisivat tunnistamaan erilaisia muovityyppejä.


Virpi Korhonen

Toimitusjohtaja, Package Testing & Research