marketing

PTR Mukana Tukkutorin Innovaatiopilotissa

Lokakuussa 2018 julkistetussa Helsingin Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailussa haettiin palvelujen ja monipuolisen yritystoiminnan kehittämiseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Kilpailuehdotuksia kertyi yhteensä noin 60, joista pilotoitavaksi valikoitui seitsemän parhaaksi arvioitua pilotti-ideaa. Olemme toteuttamassa pilottia, jossa kehitetään puutarha-alalle ruukkukukkien pakkaamiseen soveltuvia, muovia korvaavia, kuitupohjaisia pakkausratkaisuja. Pakkauskonseptit kehitetään kuluttajalähtöisesti, eli testaamme aluksi kuluttajilla markkinoilla olevat ratkaisut ja haemme …

Package is the most effective marketing medium

PTR Package Testing and Research Ltd has developed new services in research on packaging and product development. In its new service concept, three market research companies join forces to create services based on a brand new concept, named Sense N Insight. Read more